Alku-skoltypsnitt

Nya skoltypsnitt är nu tillgängliga!

Du kan beställa från JL-types nya Alku-skoltypsnitt, som är planerats av Typolar Oy. Detta typsnitt motsvarar nya modellbokstäver, som Utbildningsstyrelsen rekommenderar. I typsnittpaketet finns det tre typsnitt: basfont Alku-Laiha, Alku Apulinjat-Laiha med hjälplinjer och Alku Viivasuunnat-Laiha, som visar också bokstavens teckningsordning. Detta typsnittspaketet säljas bara för finländska skolor och dagis.

Det finns till salu också en större pro-version, som innehåller sju typsnitt: de tre ovannämda magra typsnitt och också normal och fet både utan hjälplinjer och med hjälplinjer.

Skotypsnittens teckenuppsättning täcker alla Utbildningsstyrelsens modellbokstäver, siffror och övriga tecken, som täcker förutom finskan och svenskan också nordsamiskan, enaresamiskan, koltsamiskan, karelskan och romani.

Det finns skollicenser för 1–40 användere liksom kommunlicenser, som betäcker alla kommunens eller stadens enheter för grundläggande och förskoleundervisning. Du hittar priser för baslicenser här och för kommunlicenser här. Kom ihåg, att baslicenser och kommunlicenser gäller bara kunder i Finland!

Prov först med enkel licens! När du updaterar licenser till 5–40 användare, enkel licensens pris gottgöras.

Beställ Alku-typsnitt!
» Till beställningsblankett »