Streckkodbeställning

Du kan beställa JL-types' streckkodstypsnitt och uppdatera licenser vid nedstående blanketten. Det finns fyra produktgrupp.

Du kan välja en eller flera produkter. När du har gjord alla val och givit kundinformationen, gå ner på webbsidan, och tryck "Skicka".

Du måste fylla åtminstone namn, adress, e-mail och leveransvis (du ser "Obligatorisk" vid dessa råder). Efter beställningen får du alltid bekräftelsen med e-postl.

Typsnittspaket innehåller OpenType-typsnitt, som fungerar i Windows, Mac och Linux. Vid behov kan man bekomma också gamla PostScript- och TrueType-versioner.

Du kan betala med PayPal eller fråga efter andra faktureringsmöjligheter. Priser innehåller finska MOMS. EU-företag kan anmäla sitt organisationsnummer, om de vill betala MOMS själv och vi kan fakturera dom utan MOMS.

Prislistan hittar du här.